Våra Hyresgäster

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och kostnadseffektiva lösningar för företag och privatpersoner. Utöver städuppdrag erbjuder vi service såsom trädgårdsskötsel och frukostservering. Vårt mål är inte att vara störst, däremot bäst!

För mer information… www.candeo-ab.se

Candeo Städservice AB, Hedentorpsvägen 16, 291 62 Kristianstad. Vxl: 044-101009

 

[separator line=yes]

Heat Recovery är ett företag med kompetens och erfarenhet av värmeåtervinning. Vi är huvudsakligen inriktade på rökgasvärmeväxlare för höga temperaturer. Våra kunder finns till stor del inom glasindustrin där vi kan erbjuda design och leverans av kompletta förbränningssystem.

För mer information www.heatrecovery.se

 

[separator line=yes]

HOTAB-Gruppen erbjuder sina kunder en helhetslösning för att utvinna energi ur biobränsle. Kompletta lösningar projekteras, konstrueras och tillverkas av Gruppen vilket innebär att de olika delarna är anpassade för varandra. HOTAB-Gruppen har erfarenhet av och behärskar eldningstekniken för pellets, bricketter, snickeriavfall, flis, bark och sädesavrens.

För mer information www.hotab.se

 

[separator line=yes]

Vi är ett modernt verkstadsföretag med lång erfarenhet och gediget kunnande. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda nytillverkning, renovering, service och underhåll av allt från konstverk till hela industrianläggningar.

För mer information: www.knislingemek.se

Knislinge Mekamiska Verkstad AB, Box 5054, 291 05 Kristianstad, Vxl 044-202400

 

[separator line=yes]

 

Vi erbjuder säkerhetslösningar för villor, radhus, lägenheter och fritidshus. Vi jobbar med abonnemangsfritt larmsystem. Ett trygghetssystem från Säkra Larm ger sinnesro för dig och din familj och ett skydd för ditt hem. Med oss kan du räkna med att få de bästa produkterna , ett snabbt och trevligt bemötande och en flexibel lösning som passar just dina behov.

För mer information… www.sakralarm.se

Thomas Zetterlund, Försäljningschef Östra Skåne, +46(0)735 185048, thomas.zetterlund@sakralarm.se

[separator line=yes]