Traversen 6

På traversen 6 finner vi 5 verkstäder, en kontorsfastighet på 2600kvm samt ca 3200kvm övriga utrymmen såsom lager, ytterligare kontor, personalutrymme, skyddsrum, finverkstad mm.

Verkstad 1: 2700kvm
Lyftkapacitet: Travserser 2x100ton
Här finns även en pelarsvängkran 1000kg och 4 stycken portalkranar på 2x5ton var.

Verkstad 2: 1200kvm
Lyftkapacitet: Traverser 2x5ton samt 10 ton

Verkstad 3: 2000kvm
Lyftkapacitet: Traverser 2x32ton, 10ton samt 750kg
Här finns även 4 st telfer på svängarm (500kg, 750kg, 1000kg samt 750kg)

Verkstad 4: 2060kvm
Lyftkapacitet: Traverser 2x20ton samt 10 ton
Även här finns 4 stycken telfer på svängarm samtliga på 1000 kg/st

Verkstad 5 (Tillgänglig via Verkstad 3): 435kvm
Lyftkapacitet: Traverser 5ton samt 1 ton


På traversen 6 har vi även en materialgård utrustad med traverser 2×6,3ton.