Traversen 5

 
Traversen 5 består av två sammanbyggda hallar, en måleriverkstad på 1250kvm och en blästerhall på 600kvm.

 

 

Här finns en lyftkapacitet på 50ton. Fastigheten byggdes på 70-talet. Till fastigheten hör viss verksamhetsspecifik utrustning så som blästeraggregat, blästerskåp, elevator för stålsand, kyltork för blästeranläggningen, diverse pelarkranar, traverser samt bockar.

 

Traversen hyrs sedan 1995 av Hvilans Blästring och Måleri AB.